First job - StepStone

Krijg vacatures die je interesseren per e-mail

Word gevonden door bedrijven

Functie
Regio
Taal
Geavanceerde zoekopdracht

Toon resultaten

  Toon de vacatures Sluit resultatenlijst

Werken in Canada

Vancouver, de Rocky Mountains, Lake Winnipeg, de 200.000 km lange kustlijn,... Dat Canada, het tweede grootste land ter wereld, betoverend is, daarover bestaat geen twijfel.

Geen wonder dat vele bezoekers het gevoel hebben dat hun vakantie in Canada te kort is en dat ze overwegen om er langer te blijven en er te werken. Maar ook al verwelkomt Canada elk jaar duizenden immigranten, het land ziet er nauwlettend op toe dat deze mensen de nodige vaardigheden, voldoende financiële middelen, een goede gezondheid en geen strafblad hebben.

Het is zeer belangrijk dat u, alvorens uw vlucht te boeken en uw koffers te maken, uw verblijf in Canada grondig plant. U dient verschillende formaliteiten te vervullen die afhangen van wat u wil gaan doen in Canada en hoe lang u wil blijven. Belgen hebben geen visum nodig als ze gewoon als toerist naar Canada reizen.

Verblijfs- en werkvergunning

Als u besluit om gedurende een bepaalde periode in Canada te werken, dan moet u een werkvergunning hebben. U bent echter niet de enige die zijn kans wil wagen op de Canadese arbeidsmarkt. Elk jaar komen 90.000 mensen Canada binnen om er tijdelijk te werken. De HRSDC (Human Resources and Skills Development Canada) beslist of een buitenlander de job waar u voor solliciteert, mag uitoefenen. Daarna dient u een aanvraag in bij de CIC (Citizenship and Immigration Canada - zie links). Enkel zogenaamde 'business visitors' (businessbezoekers) zijn van deze regel vrijgesteld en mogen in Canada werken zonder werkvergunning. Een business visitor is een persoon die Canada binnenkomt vanwege internationale zakenrelaties, en die in de Canadese arbeidsmarkt aan de slag gaat. De normale werkplaats van een business visitor ligt ergens buiten Canada.

Werken in CanadaIndien u definitief naar Canada wil immigreren, moet u een permanente verblijfsvergunning aanvragen. U kan Canada binnenkomen als investeerder (investor), ondernemer (entrepreneur) of zelfstandige (self-employed person). In elk geval zal u het bewijs moeten leveren van een grondige bedrijfskennis en -ervaring en moet u in Canada een bepaalde hoeveelheid geld investeren. Een andere manier om een permanente verblijfsvergunning te krijgen is te immigreren als een "skilled worker" (geschoolde arbeider). Om in aanmerking te komen als een geschoolde arbeider moet u over een combinatie van vaardigheden beschikken, zoals een goede opleiding, belangrijke ervaring, kennis van het Frans of het Engels, persoonlijk aanpassingsvermogen en andere factoren, die zullen worden beoordeeld. Uw professionele vaardigheden moeten gemakkelijk vergelijkbaar zijn met de Canadese arbeidsmarkt.

Reken genoeg tijd tussen uw aanvraag en uw vertrek naar Canada: de procedure kan een tijd duren, in het slechtste geval zelfs enkele jaren.

Werk zoeken en solliciteren

Om een werkvergunning aan te vragen moet u eerst een job vinden in Canada, het is daarom belangrijk om alles goed te plannen. Ga zeker eerst eens naar Canada om contacten te leggen en een netwerk op te bouwen. Dit zal u later helpen bij het vinden van een job. Uw kansen op de arbeidsmarkt zijn behoorlijk goed als u over een goede professionele ervaring, een goede talenkennis, een aantal contacten en één van de in Canada vereiste kwalificaties beschikt.

Hou er ook rekening mee dat Canada een tweetalig land is en dat in sommige regio's alleen Frans wordt gesproken. Dit geldt in het bijzonder voor de Franstalige provincie Québec. Kennis van het Engels is dan weer absoluut noodzakelijk voor de andere Canadese provincies. Hoewel het geen vereiste is om beide talen te beheersen, is het duidelijk een competitief voordeel.

Werkomstandigheden

Canada wordt vaak beschouwd als een lichte versie van de Amerikaanse levenswijze: er zijn niet zulke grote sociale verschillen als in de VS; vrijheid en individualisme spelen er echter een belangrijke rol en de levensstandaard is vergelijkbaar met die van de zuiderbuur. Verwacht echter niet dat u in een verzorgingsstaat zoals België zal terechtkomen.

Canada heeft een hoge levenskwaliteit: in de laatste jaren van de 20ste eeuw werd Canada door de VN zeven keer na elkaar verkozen als het land met de beste levenskwaliteit. Maar de economie heeft wel een klap gekregen na 11 september 2001. Het werkloosheidspercentage is nog steeds vrij laag: 6,2%.

Ziektekostenverzekering

Canada heeft een systeem van openbare gezondheidszorg. Aangezien de Canadese provincies over het algemeen zeggingschap hebben in het gezondheids- en socialezekerheidsbeleid is het systeem vrij ingewikkeld. Zo wordt het systeem gewoonlijk gefinancierd door belastingen terwijl een aantal provincies ziektekostenverzekeringsbijdragen heffen. Bijgevolg zijn de belastingen in deze provincies lager. Alleen Canadezen en buitenlanders met een onbeperkte verblijfsvergunning zijn verzekerd. Als u voor een beperkte periode blijft, dan moet u een privéverzekering afsluiten.

Aangezien het aantal door de overheidsverzekering gedekte diensten zeer beperkt is, worden de meeste Canadezen bijkomend verzekerd door hun werkgevers. Natuurlijk is deze verzekering enkel geldig zolang u tewerkgesteld wordt door uw werkgever. Gezien de zeer beperkte verzekeringsuitkeringen, die geen geneesmiddelen, nooddiensten of tandartsbezoeken dekken, is het aangeraden om een bijkomende ziekteverzekering af te sluiten.

Links

 

Algemene informatie over de immigratie en het staatsburgerschap in Canada:
http://www.cic.gc.ca

Canadese ambassade in België:
http://www.dfait-maeci.gc.ca/canadaeuropa/brussels/

Belgische ambassade in Canada:
http://www.diplomatie.be/ottawafr/

Online economische informatie over de Canadese economie:
http://www.canadianeconomy.gc.ca/francais/economy/index.cfm

Informatie over de arbeidsmarkt en de zoektocht naar werk in Canada:
http://www.hrdc-drhc.gc.ca/common/work.shtml

De partner van StepStone in Canada:
www.hotjobs.ca
Bron: © StepStone